Din rolle som leder

Din ledelsesopgave

I Ballerup Kommune satser vi på god ledelse og ledelsesudvikling. Vi lægger vægt på kompetent, nærværende og professionel ledelse, og vi er optaget af, at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer. Sammen med dine lederkolleger sætter du retning, skaber mening og spiller medarbejderne gode, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever kvalitet i opgaveløsningen.

Vores ledelsesgrundlag er med til at skabe et stærkt fundament for, hvordan vi udøver ledelse i Ballerup Kommune. Du kan læse ledelsesgrundlaget nedenfor. 

Ledelsesgrundlag

Vi hjælper dig godt i gang

For at få en positiv og effektiv start på dit nye lederjob, får du en grundig introduktion til Ballerup Kommune som arbejdsplads. Det sker både i din nye afdeling og sammen med en konsulent fra Organisationsudvikling, som introducerer dig til din lederrolle. 

Du hører bl.a. om værktøjer, systemer og kontaktpersoner, så du oplever, at du hurtigt kommer ind i dine opgaver og får et godt kendskab til hvordan Ballerup Kommune som arbejdsplads fungerer og hænger sammen.

Du vil også deltage i et program, hvor du online vil møde en række kolleger fra stabsfunktionerne. 

De sætter dig ind i alt fra god forvaltningsskik, de politiske udvalg, kommunikation, HR-politikker, rekruttering, styring af økonomi og forsikringer og meget mere.

 

Da jeg var til samtale til jobbet som teamleder i Ballerup Hjemmepleje, var jeg ikke i tvivl om, at her ville jeg gerne arbejde. Jeg kunne mærke, at her hørte jeg til, min person, mine værdier og kultur var der plads til.
Anja Nielsen
Teamleder i Hjemmeplejen
Mød Anja
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478