Vær med i vores dagtilbud

Glæd dig til et meningsfyldt arbejde, hvor du bruger hele din faglighed, og hvor vi sammen skaber relationer og omsorg for alle børn i vores dagtilbud.

Hos os kan du udfolde og udvikle dine kompetencer i samarbejde med dine kolleger, bl.a. når vi udvikler kvaliteten i vores praksis gennem systematisk refleksion og feedback.

Og så er vi gode til at skabe fællesskab mellem kolleger – til at glædes over hverdagen og til at hjælpe hinanden. Dét fællesskab vil vi gerne byde dig velkommen i.

Vi er mere end 500 medarbejdere, der arbejder som pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, BFO’er og klubber i Ballerup Kommunes fem distrikter. 

Vores dagtilbud er opdelt i fem distrikter i både by og skov med i alt 25 børnehuse, og ca. 2.800 børn.

Vi glæder os til at møde dig! 

Læs mere om vores børnehuse her 

Mød medarbejderne

Vi er med til at danne og udvikle de mindste borgere til at træde ud i verden.

I en kort film fortæller tre pædagoger om deres arbejde i et dagtilbud. Se hvorfor de trives, hvad der gør dem stolte, og hvordan de har indflydelse på deres arbejdsdag.

Tag din praktik som pædagogstuderende hos os

Hver dag står vi på tæer for at skabe de bedste rammer for, at alle studerende i vores institutioner får et fagligt, lærerigt og udviklende praktikforløb  

For os er praktik- og uddannelsesområdet vigtigt – og derfor er du som studerende vigtig for os.

I filmen kan du få et indblik i, nogle af de ting vi gør for at tage godt imod og skabe en god overgang til praktikforløbene for studerende.

Rollemodel for børn og unge i fællesskaber, der forpligter

Hver dag går vi på arbejde for at skabe fællesskaber der er for alle, og hvor alle kan være med – og hvor vi forventer, at både børn og voksne har lyst til at bidrage.

Vi viser børnene, at vi anerkender dem; at vi ved, at alle har ressourcer; og at vi lægger mærke til, at de gør sig umage for at bidrage til et fællesskab.

Liv og muligheder i hverdagen

Vores børne- og Ungepolitik: Fællesskab for alle – Alle i fællesskab

Vi arbejder ud fra, at fællesskaber er definerende for os som mennesker, både når vi er børn, unge eller voksne. Mulighederne for at deltage i trygge og stabile fællesskaber står derfor centralt i vores Børne- og Ungepolitik – og dermed også i det daglige pædagogiske arbejde i vores børnehuse.

Se Børne- og Ungepolitikken her 

Kvalitetsforståelse i Ballerup Kommunes dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud afgøres ud fra en lang række faktorer. Vi arbejder hver dag for at sikre en høj kvalitet i vores dagtilbud, som bidrager optimalt til, at børnene opnår et niveau af trivsel, udvikling, læring og dannelse, som kan medvirke til at bringe dem godt videre i livet.

I blomsten til venstre har vi illustreret de strukturelle rammer og processer, som vi forholder os til i et kvalitetsperspektiv. Yderste del omhandler den ’strukturelle kvalitet’, som udgøres af de rammebetingelser, du som professionel har for at udføre dit arbejde med at skabe læring, trivsel, udvikling og dannelse for børn. Den inderste del af blomsten omhandler ’proceskvaliteten’, og dækker over de processer, vi skaber i det daglige pædagogiske arbejde. Det vil sige den måde ledelse og medarbejdere tilrettelægger arbejdet i dagtilbuddet og skaber læringsmiljøer af høj kvalitet

 

 

KIDS

Som led i de pædagogiske tilsyn bruger vi måleredskabet KIDS (Kvalitet i dagtilbud).

Målingen tager udgangspunkt i international forskning om pædagogisk kvalitet og i udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig. Systemet har på den baggrund identificeret en række kendetegn for god kvalitet. Disse er omsat til spørgsmål, som besvares af en eller flere informanter på baggrund af observationer.

KIDS åbner op for, at dig der er pædagog kan blive inddraget som observatør og dele dine perspektiver, når der er dialogmøder omkring de pædagogiske tilsyn. 

 

Fleksible rammer for arbejdet og rum til fritid

Vi er optaget af at skabe bæredygtig arbejdstidstilrettelæggelse - både til gavn for kvaliteten i det pædagogiske arbejde, samt medarbejdernes og ledernes arbejdsmiljø.

I 2023 afprøver vi f.eks. 4-dages arbejdsuge i udvalgte dagtilbud for pædagoger som er ansat på fuldtid. Derudover arbejder vi med ansættelse af ungarbejdere i børnehusene, som kan hjælpe til med at løfte praktiske ikke-pædagogiske opgaver, så man som pædagog kan fokusere på tiden med børnene.

Vi har blandt andet bedt Kamillla, som er pædagogisk leder i børnehuset Lundegården, fortælle, hvordan de har draget gavn af at ansætte ungarbejdere.

BAL - En fælles tilgang til analysen af læringsmiljøer

BAL står for Ballerups Analyse af Læringsmiljøer, og er vores fælles tilgang til det pædagogiske arbejde i institutionerne. 

Den fælles analysemodel betyder, at alle børn og unge fra 0-18 år bliver mødt med den samme tilgang, når vi arbejder med at finde ressourcer og løse problematikker fra flere perspektiver. 

Derfor bliver du som ny medarbejder altid lært op i metoden, så du aktivt kan anvende grebene i dit arbejde med dine kolleger, og de børn og forældre, du møder. 

Det skaber tryghed og sammenhæng for børnene, at vi arbejder på den samme måde, uanset hvor de er i deres liv. 

Dagtilbud i virkeligheden

Som medarbejder i vores børnehuse har du mulighed for at booke spændende forløb via Dagtilbud i virkeligheden. Det giver dig mulighed for at give børnene spændende oplevelser, hvor de i trygge rammer bliver inspireret af verden uden for institutionen.

Se de mange forløb du kan booke gennem Dagtilbud i virkeligheden i Ballerup Kommune her.

Skoletjenesten Pederstrup

Skoletjenesten Pederstrup er en unik enhed i kommunen, hvor du som medarbejder i daginstitutionerne helt kvit og frit kan booke legende, lærende og involverende naturformidling i børnehøjde. Når du har booket et forløb mødes du, børnene og en naturvejleder ved et naturområde nær jeres børnehus, så I kan give jer i kast med aktiviteter i det fri.

Naturformidlingen er tilrettelagt efter årstiderne og ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor fokus er at få alle læreplanstemaer i spil gennem en aktivt deltagende og legende tilgang.

Læs mere om Skoletjenesten Pederstrup her. 

Pædagogisk Center

Når du og dine kolleger tilrettelægger aktiviteter og lege i børnehuset, har I mulighed for at bruge materialer og udstyr fra Pædagogisk Center. Her kan man finde sprogposer, popcornsmaskiner, robotter, kostumer og meget mere. Når du har booket materialer og udstyr, bliver det leveret til døren, så det er klar til, når du skal bruge det.

Se hvilke forskellige ting og sager du kan booke her

MED-systemet

Ballerup Kommune har et meget stærkt og veletableret MED-system, som også gør sig gældende i vores institutioner. MED-samarbejdet bygger på en grundholdning om, at beslutninger og strategier bliver bedre med en tidlig og reel medarbejderinddragelse. Det betyder, at du også kan blive hørt og få medindflydelse på dine arbejdsforhold. 

Her kan du se en længere film om, hvordan MED-systemet fungerer fra idé til udførelse. 
 

Uddannelse og udvikling af kompetencer

Vi arbejder målrettet med en strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR). Vores ambition er, at vi uddanner dem vi har ansat, og ansætter dem vi uddanner. 

Læs mere om vores FUR-strategi.  

Her har vi nævnt nogle af de aktuelle uddannelsesforløb, som vi arbejder med i Ballerup Kommune netop nu.

 

Praktikvejlederuddannelse

Vi arbejder løbende på at skabe et fælles grundlag for, at vores institutioner kan tage godt imod de pædagogstuderende der vælger at tage i praktik i Ballerup Kommune. 

Blandt andet arrangerer vi introduktionsdage for både ledere, vejledere og studerende ved praktikstart, og uddanner løbende pædagogiske ledere og praktikvejledere gennem diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen’.

”… en ting som jeg føler, vi virkelig kunne bruge til noget, var en bevidsthed omkring de forskellige måder at være praktikvejleder på. I en travl hverdag i institutionen, kan man måske ubevidst komme til at vise de studerende, hvordan man selv gør alting og glemmer at lægge op til, at den studerende får mulighed for at reflektere over daglige udfordringer og så snakke om forskellige løsninger,” 
- Marianne Bille, pædagogisk leder.

Læs hele artiklen, hvor Marianne Bille fortæller om sine oplevelser med praktikvejlederuddannelsen i Ballerup Kommune her.  

 

Meritpædagoguddannelsen

Den første dag i praktikken skulle jeg mødes med min vejleder ved den store indgang. Jeg følte mig virkelig mødt. Det var rart at vide, at de var klar til en ny/studerende. 
- Freja, tidligere meritpædagogstuderende.

Vi har pt. over 30 pædagogiske medhjælpere på merituddannelsen til pædagog, og vores mål er at uddanne endnu flere. 

Merituddannelsen betyder, at pædagogiske medhjælpere kan få gavn af deres tid i kommunen og dygtiggøre sig yderligere.

Lige nu glæder vi os til at fejre, at det første hold studerende afslutter deres uddannelse i sommeren 2024.

Du kan læse mere om uddannelsen som meritpædagog på KPs hjemmeside her. 

 

Sammen om børn – bedre deltagelsesmuligheder for alle børn

I to af kommunens fem distrikter (distrikt Baltorp og distrikt Hedegården), er man i gang med udviklingsprojektet Sammen om børn. Formålet er at skabe bedre deltagelsesmuligheder for alle børn, særligt dem i udsatte positioner. Det gør vi ved at udvikle meningsfulde fællesskaber på tværs, der kan inddrage og støtte familier i at skabe en tryg tilknytning til deres børn. 

Derfor har medarbejderne i de to distrikter gennemgået omfattende kompetence-udvikling, for at kunne afprøve en række tiltag med henblik på at udvikle praksis. Når projektet slutter i 2024 bliver den nye viden bredt ud til de andre distrikter, så alle vil kunne sætte den i spil. 

Læs mere om projekt Sammen om børn her.

Sådan finder du os

Det er let at komme til og fra Ballerup Kommune med både bus og tog, og lige så nemt at komme rundt inden for kommunens grænser. Hvert andet minut kører der en bus fra Ballerup station, mens togene kører hvert 10. minut til Skovlunde, Malmparken og Ballerup station.

Hvis du foretrækker at cykle, kan du også nemt komme hertil via en af de tre supercykelstier, der går gennem kommunen.

Find eventuelt mere information på 

www.dsb.dkwww.rejseplanen.dkwww.krak.dk eller læs mere om vores cykelstier her.  

Vil du være med på holdet?

Se ledige stillinger

BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478