Mød en medarbejder

Mette Jæger Nielsen, Pædagog

Mette er pædagog og arbejder hver dag for at skabe de bedste rammer for kommunens børn. Opskriften er blandt andet god dialog og et stort gåpåmod, der gør, at Mette ikke er bange for at udfordre sine arbejdsgange.

Mette og hendes kolleger stræber efter at gøre børnene selvhjulpne, så de kan vokse af hverdagens små successer. Her er relationen til børn og forældre afgørende.

”Min vigtigste opgave er ikke at passe børn men at skabe udvikling. Det lyder måske banalt, men det er en sejr for mange børn at kunne tage sine bukser af og på selv. Det gør mig glad at se den begejstring hos børnene, når ting lykkes. Og det er små øjeblikke som disse, der gør, at mit arbejde giver mening. Det er også vigtigt for mig at udveksle stort og småt med forældre, når de henter og bringer deres børn. På den måde kan jeg følge lidt med i barnets udvikling på hjemmefronten, for jo større kendskab vi har til det enkelte barn, desto bedre kan vi tilpasse hverdagens udfordringer”, siger Mette.

Anja Nielsen, Teamleder 

Anja Nielsen er teamleder i Ballerup Hjemmepleje, hvor hun har ansvaret for omkring 25 SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. Deres fælles kerneopgave er at give den bedste hjælp og omsorg til de ældste borgere, der har brug for støtte til at leve et meningsfuldt liv i deres eget hjem.

"Noget af det bedste ved mit job er, når en borger tager sig tid til at ringe til mig og sige, at ’hende, der kommer hos mig, hun er virkelig god og du må aldrig flytte hende.’ Så ved jeg, at vi er lykkedes sammen."

Hun beskriver hjemmeplejen som et sted, hvor lederne prioriterer tid til at være tæt på medarbejderne, hvor de sparrer med hinanden og hvor der bliver taget godt imod nye medarbejdere og ledere. 

"For mig er det naturligt at være åben og imødekommende over for nye medarbejdere, for det er vigtigt, at man investerer i medarbejderne og får dem godt i gang, så de har lyst til at blive her i lang tid," siger Anja Nielsen.

Ali Filikci, Borgerkoordinator

Ali Filikci er borgerkoordinator i Center for Børne- og Ungerådgivning. Han danner makkerskab med de kolleger, der har en tovholderfunktion i Sammenhængende Borgerforløb. Alle borgere i kommunen, der har et behov og som ønsker det, tilbydes et Sammenhængende Borgerforløb. Her sættes et hold af medarbejdere fra de afdelinger og samarbejdspartnere i kommunen, som bedst kan hjælpe borgeren.

”Vi møder familier, som har brug for vores hjælp til at komme videre i deres hverdag og få en bedre sammenhæng i deres familieliv. Det er det, vi er her for. Ofte er de blevet mødt med skepsis, regler og love igennem deres liv - vi møder dem med muligheder for livet og en tro på, at borgerne er dem, der ved bedst hvad de ønsker for deres eget liv”, siger Ali Filikci.

At Ali har fundet sin rette hylde, hvor han kan lave socialt arbejde, der giver mening, er man ikke i tvivl om:

”Man taler så tit om at gøre en forskel - men hvordan gør man det? Det synes jeg vi får lov til i Ballerup Kommune. Vi kan rigtig mange ting, når borgerne har ambitionerne”.

Rikke Albrektsen, Sygeplejerske

Rikke er sygeplejerske i Brydehuset. Her er der hjælp og støtte at hente, hvis man har et misbrug af alkohol eller stoffer eller man har psyko-sociale problemer. Rikke Albrektsen arbejder i medicinudleveringen, hvor hun udleverer antabus, metadon og anden støttemedicin. En stor del af arbejdet består i at koordinere aftaler med hospitaler, hjemmeplejen og praktiserende læger og at samarbejde med pårørende og andre støttepersoner i borgerens netværk.

Hun oplever, at hendes kolleger er meget lydhøre over for den faglighed, de hver især kommer med og kan se tingene fra andres perspektiv.

”Vi er en ret skøn blanding af dedikerede og dygtige medarbejdere. Mange af os har arbejdet her i mange år og kender hinanden rigtig godt og holder af hinanden. Vi bruger os selv personligt i vores arbejde, og for at kunne det så skal man være et trygt sted. Det kommer meget tydeligt til udtryk, når vi mødes til supervision med en ekstern psykolog. Selvom jeg har brede skuldre, kan jeg blive ramt af sager, som gør mig usikker. Så trækker jeg på mine kollegers erfaring og perspektiv,” fortæller Rikke.

Michael Dalsgaard Alstrup, Lærer

Michael er klasselærer i 7.A på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg i Skovlunde. Han har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til udvikling og tendenser inden for matematikfaget, og et par gange om året mødes Michael med andre matematiklærere i Ballerup Kommune for at sparre og finde en fælles retning for matematik på kommunens skoler.

”Vi har alle sammen en travl hverdag med kort forberedelsestid, så det er fantastisk med et godt samarbejde på tværs af distrikter, som er med til at sikre, at vi kan hjælpe hinanden til en bedre undervisning”.

Det er særligt den tætte kontakt til kolleger, elever og forældre, som gjorde, at Michael besluttede sig for at læse til folkeskolelærer.

”Jeg elsker at formidle og undervise. Jeg hører en gang i mellem fra forældre og gamle elever, jeg løber ind i, at mit store engagement for matematik smitter af. Det er vel den bedste anerkendelse, man kan få. Det viser bare, hvor stor en betydning min attitude har for elevernes oplevelse med matematik”, fortæller Michael.

Se Cecilie, Charlotte, Belinda og Merhawi fortælle om deres job i hjemmeplejen og på et plejehjem


     BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478