Vi skaber fremtiden sammen

Velkommen til Ballerup Kommune

Vi er her for borgernes skyld. Så kort og præcist kan det siges. Vi møder borgerne i øjenhøjde og med respekt og vi hjælper hinanden med at løse de opgaver vi har ansvaret for, så borgerne oplever en høj service og en seriøs dialog.

Og så er vi her selvfølgelig også for alle dem, vi har et tæt samarbejde med, bl.a. foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere og alle andre, der bidrager til at skabe et godt liv for alle vores borgere.

 

Hvis du får job i Ballerup Kommune, vil du opleve, at vi tager vores medarbejdere alvorligt. Vi tror på, at beslutninger bliver bedre, hvis medarbejderne inddrages tidligt, har medindflydelse og får et reelt ansvar – ikke kun for at løse opgaver, men for at bidrage til at finde gode løsninger og tage beslutninger sammen med deres ledere.

Vi er omkring 4.500 medarbejdere og vi har jobs lige fra lærere, bibliotekarer, sygeplejersker, livreddere, ernæringsassistenter, byplanlæggere, socialrådgivere, borgerguides, SOSU-assistenter, sekretærer, pædagoger, projektledere og mange andre.

Vi har helt sikkert også et job, som du vil trives i hvis du har lyst til at være her for borgerne så de mærker, at Ballerup Kommune er et sted, hvor man trives og er glad for at bo, leve og arbejde.  

Vi glæder os sammen med dine nye kolleger til at byde dig velkommen.

Et godt sted at leve, bo og arbejde

Der bor ca. 51.000 indbyggere i Ballerup Kommune, som består af byerne Skovlunde, Måløv og Ballerup. 

Der er 53.063 mennesker, der har et job et sted i Ballerup Kommune, enten i en privat eller offentlig virksomhed. Rigtig mange pendler hertil hver dag i bil, på supercykelstierne eller med toget til en af de fem S-togsstationer. 

I Ballerup Kommune er der 4.000 fuldtidsstillinger og 5.200 medarbejdere i alt. Der er også andre offentlige arbejdspladser hos bl.a. uddannelsesinstitutioner, i sundhedssektoren og på statslige arbejdspladser. Tilsammen er der 12.237 personer, der arbejder i det offentlige inden for kommunegrænsen. 

Vi er en af Danmarks førende erhvervskommuner med et mangfoldigt og stærkt erhvervsliv. Der er 40.826 private arbejdspladser, en stor del er i Lautrupparken, som er et af de største erhvervsområder i landet. De mange og alsidige virksomheder betyder også, at vi har et godt samarbejde med dem om at matche ledige borgere med ledige jobs.

Når arbejdsdagen eller skoledagen er forbi, er der talrige muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter eller at tage del i det lokale kulturliv – eller at bevæge sig ud i naturen, som er en væsentlig del af kommunens puls.

Vi er en kommune med uddannelsesmuligheder for alle, uanset interesser og drømme og vi tror på, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet. Vi passer på de mindste borgere, så de har ordentlige daginstitutioner med plads til armbevægelser og på de ældste, der fortjener værdige rammer efter et langt bidrag til kommunen. 

Vi bygger boliger til familier, til enlige, til unge og til ældre og vi oplever, at der er stor interesse for at blive en del af Ballerup Kommune med alt, hvad vi har at byde på. En helt ny bydel i Kildedal er derfor på vej, hvor vi på omkring 40 hektarer gør plads til 2.000 boliger og 7.000 arbejdspladser.

Vision 2029

I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Derfor har vi en vision for, hvad vi arbejder henimod sammen med vores borgere, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, kultur- idræts- og fritidsforeninger og alle de medarbejdere, der har valgt Ballerup Kommune som arbejdsplads. 

 

Vision 2029

I Vision 2029 lægger vi vægt på

At være åbne over for nye ideer, der virker i praksis og skaber effekt og derfor indgår vi gerne i samarbejder med virksomheder, borgere, foreninger og andre, som kan bidrage til at udvikle velfærden og kommunen til gavn for alle.

At være en stærk uddannelsesby, hvor vi sikrer helhed og sammenhæng i de yngste borgeres liv fra de er 0-25 år og mellem folkeskoler, forberedende grunduddannelser, teknisk-, handels- og almene gymnasier, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Og hvor der er rige muligheder for at samarbejde med virksomhederne i kommunen, så alle unge er i job eller uddannelse.

At være en grøn by i balance, hvor vi indtænker grøn omstilling både når vi bygger nyt, renoverer det bestående, sorterer affaldet og arbejder med grønne transportformer – og så bruger vi den natur, der rigtig mange steder er lige uden for borgernes hoveddør.   ​​​​​​​

At være en førende erhvervsby, hvor vi bygger videre på vores unikke kombination af iværksættere, forretningsdrivende, produktion, service, håndværkere og store, internationale vidensvirksomheder inden for bl.a. life science og teknologi. Det skaber vækst og arbejdspladser og bidrager dermed til den velfærd, vi ønsker at give vores borgere.

BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478