Din lederrolle

Din ledelsesopgaven

I Ballerup Kommune satser vi på god ledelse og ledelsesudvikling. Vi lægger vægt på god, kompetent og professionel ledelse, og vi er optaget af, at kommunens ledere løbende udvikler deres ledelseskompetencer.

Vi mener, at ledelsesopgaven spænder bredt. Ledelse er afhængig af konteksten, og overalt i organisationen stræber vi efter at leve op til kommunens ledelsesgrundlag, som bygger på fire grundlæggende principper:

 • Vores stabile drift er fundamentet
 • Vi skaber bedre effekter
 • Vi udvikler velfærden sammen med andre
 • Vores organisation er robust


En vigtig del af ledelsesopgaven og ledelsesrollen er at bidrage til:

 • at sætte retning, skabe mening og resultater, samt motivere medarbejderne positivt, så borgere og virksomheder oplever kvalitet i opgaveløsningen
 • at være ordentlig i sprog og adfærd, og udvise respekt og skabe tillidsfulde relationer
 • at stå på mål for de ledelsesmæssige beslutninger ved at kommunikere om de fordele og ulemper der ligger til grund for beslutningerne
 • at lytte og forstå og efterspørger råd og bevarer deres handlekraft
 • at spille deres medarbejdere gode
 • at bevare nysgerrigheden på den omkringliggende verden og på organisationens indre liv og opgaveløsning
 • at skabe en stærk feedback- og forandringskultur

Derudover mener vi, at det er et fælles ansvar at skabe god ledelse og bevare et fokus på og understøtte den tværgående opgaveløsning til gavn for borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.


Konkret gør vi sådan:

For at hjælpe dig godt i gang med dit nye lederjob, deltager du i introforløb for nyansatte ledere.

Vi tilbyder løbende værktøjskurser fx i håndtering af sygefravær, personalejura, økonomistyring, mv. Kurserne finder du på Ballerup Kommunes kursusportal.

Vi tilbyder sparring og coaching til både ledere og ledelsesteams/ledelsesgrupper i deres løbende opgave med at udvikle organisationen.

 

Din ledelsesopgave

I Ballerup Kommune satser vi på god ledelse og ledelsesudvikling. Vi lægger vægt på kompetent, nærværende og professionel ledelse, og vi er optaget af, at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer. Sammen med dine lederkolleger sætter du retning, skaber mening og spiller medarbejderne gode, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever kvalitet i opgaveløsningen.

Vores ledelsesgrundlag er med til at skabe et stærkt fundament for, hvordan vi udøver ledelse i Ballerup Kommune. Du kan læse ledelsesgrundlaget nedenfor. 

Ledelsesgrundlag

Vi hjælper dig godt fra start

Når du starter som leder i Ballerup Kommune, 

Lederstillinger i Ballerup Kommune

Ledelsesopgaven spænder bredt... 

Måske vi har en ledig stilling for dig?

Ledige stillinger
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
Powered by Emply