Mød Eva, som er social- og sundhedsassistent-elev

Eva de Oliva Martinez valgte at læse til social- og sundhedsassistent på EUX-linjen, og da hun skulle i praktik, faldt valget på Ballerup. Første praktikperiode var på kortidspladserne på plejehjemmet Lindehaven, hvor borgere, der er udskrevet fra hospital, kan være i en periode, mens de fx bliver genoptrænet efter en operation, inden de skal tilbage i deres eget hjem. 

- Jeg lærte rigtig meget om rehabilitering og de borgere, jeg mødte, havde alle forskellige sygdomme og udfordringer. Hver dag bød på noget nyt og nye borgere – det kan jeg godt lide. Og jeg har fået mulighed for at tage vagter på Lindehaven ved siden af mit studie, det er jeg også meget glad for. 

Undervejs i praktikken spurgte praktikvejlederen på Lindehaven, om Eva og en medstuderende ville holde et oplæg for deres kolleger. 

- Det var lidt grænseoverskridende, for jeg tænkte jo, at kollegerne havde så meget erfaring, så jeg var nervøs for at sige noget forkert. Men de tog mega godt imod det og sagde, at den teori, de havde lært, er anderledes, end det, vi lærer nu, så kollegerne oplevede, at jeg kunne fortælle dem noget nyt. 

I det hele taget synes jeg, at der bliver taget godt hånd om os som elever. Uddannelseskoordinatorerne i kommunen er opmærksomme på os og de svarer hurtigt, hvis jeg har spørgsmål – og ja, det giver en tryghed at vide, at de følger med, siger Eva. 

Eva fremhæver også en særlig praktikmappe for elever, hvor der er vigtig information, og at hun har mulighed for at skrive logbog i sin praktiktid. 

- Jeg kan helt klart anbefale andre at være elev i Ballerup. Jeg har både prøvet korttidspladserne og hjemmeplejen og psykiatrien i regionen. Så mulighederne i praktiktiden er gode, siger Eva de Oliva Martinez. 

Da hun har valgt EUX-linjen, giver den mulighed for at læse videre på en anden sundhedsuddannelse, og det er med i Evas overvejelser, når hun bliver færdiguddannet som social- og sundhedsassistent. 

Bliv social- og sundhedsassistent-elev

Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Er du nysgerrig, engageret og reflekterende? Så er du måske en af de elever, vi søger til en uddannelse, og et arbejde, hvor du møder borgerne med respekt for dem, de er, og det de kan.

Vi søger løbende elever som social- og sundhedsassistenter (SSA).

Klik her for at komme til stillingsopslaget.
 

Din nye hverdag som elev hos os 

Som social- og sundhedsassistentelev kommer du til at arbejde med omsorgs-, og sygeplejefaglige og rehabiliterende opgaver hos den enkelte borger, som skal have støtte i dagligdagen. Du får en god, alsidig uddannelse, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling. 

Du får mulighed for at bruge din sociale forståelse, din motivation og interesse og personlige overskud til omsorgsarbejde. Du arbejder selvstændigt, er opsøgende, nysgerrig og reflekterende og er god til at kommunikere. 

I hverdagen vil du samarbejde med kolleger på oplæringsstedet samt din oplæringsvejleder

 

Derfor skal du vælge Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune gør vi os umage for at tilrettelægge et uddannelsesforløb med en høj kvalitet, så du får de bedste betingelser for at udvikle en stærk faglighed som social- og sundhedsassistent.     

Du får:

 • Uddannelsesforløb med en klar struktur og med engagerede oplæringsvejledere
 • Organiseret tid til fordybelse og refleksion
 • Fællesundervisning med refleksion
 • Ugentlig samtale med oplæringsvejleder
 • Gode kolleger i faglige teams
 • Løn under uddannelsen og garanteret oplæringsplads
 • Spændende medarbejdergoder som ansat i Ballerup Kommune
 • Tæt samarbejde med SOSU H-skolen om dine skoleperioder
 • Gode muligheder for at blive ansat, når du er færdiguddannet. 

 

Vores forventninger til dig

 • Du er mødestabil og motiveret for at lære 
 • Du tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt
 • Du reflekterer over din egen rolle i samarbejdsrelationer
 • Du er dygtig, ansvarlig og stabil - både i skole og oplæring


Din baggrund

Du har bestået – eller er i gang med - Grundforløb 2 (GF2) rettet mod en social- og sundhedsuddannelse. Fortsættelse på hovedforløbet betinges af et gennemført og bestået GF2.

Du kan også søge, hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, hvilket giver 5,5 måneders merit i starten af uddannelsen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår under uddannelsen

Din arbejdstid er 37 timer om ugen og du får løn under hele uddannelsen. Vi følger FOA’s overenskomst og betingelser med hensyn til elevløn/voksenelevløn.

Månedsløn for elever under 25 år:

13.996,27 kr. (1. år) 

15.983,10 kr. (2. og 3. år)

Månedsløn for elever over 25 år: 

22.862,17 kr.

De første tre måneder af ansættelsen er gensidig prøvetid.

 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Karina Djurhuus, Ballerup Kommune, på mail kard@balk.dk eller tlf. 2535 2831. 

Læs mere om uddannelsen som social- og sundhedsassistent på UddannelsesGuiden

 

 

 

BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478