Vejledere med erfaring inden for køkken og rengøring til Tilbudsservice

Center for Arbejdsmarked - Tilbudsservice søger 2 dygtige og alsidige vejledere med erfaring inden for henholdsvis køkken og rengøring, og med pædagogiske kompetencer til Tilbudsservices praktiske værksteder.

I Center for Arbejdsmarked, Ballerup Kommune har vi vores egne interne tilbud. Formålet med vores interne tilbud er at hjælpe ledige borgere ud i en virksomhedspraktik og lønnede timer, afklaring, uddannelse, eller ordinært arbejde, så hurtigt som muligt.

Din primære opgave som vejleder er - sammen med dine kollegaer - at facilitere og understøtte den faglige og personlige udvikling for borgere, som er et stykke fra arbejdsmarkedet.

Aktuelt er vi i gang med at udvikle vores nuværende Tilbudskoncept til at være endnu mere virksomhedsrettet, kombineret med erhvervstræning i virksomhederne.

Du brænder for arbejdet med borgeren i de praktiske værksteder, som blandt andet rummer køkken, rengøring, cykelværksted, træværksted, gartneri, et kørehold, og bænke hold som vedligeholder bænkene i Ballerup kommune. Derudover varetages nytteindsatsen også i Tilbudsservice.

Konkret har vi behov for

 • En vejleder til at igangsætte og varetage vores køkkentilbud – gerne med faglig baggrund som eksempelvis ernæringsassistent
 • En vejleder som kan igangsætte og varetage vores nye erhvervstræningsbane inden for rengøring.

For begge profiler er det en stor fordel, at have konkret erfaring inden for det voksenpædagogiske område.

Dine vigtigste opgaver
I alt hvad vi laver, er der fokus på at udvikle faglige og personlige kompetencer, som understøtter borgeren i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dine relationelle kompetencer er dit stærkeste kort, da du har erfaret, at samspillet er altafgørende i forhold til at skabe udvikling.

Udover stærke relations kompetencer er det vigtigt, at du kan formulere dig skriftligt i forhold til dokumentationsarbejdet, som primært foretages i relevante fagsystemer. Dette er også gældende i forbindelse med virksomhedskontakt og opfølgningsarbejdet, hvor skriftlighed er en gennemgående faktor.

Du er en del af et team, som skal planlægge det daglige forløb for de borgere, der er i gang med Erhvervstræning og personlig opkvalificering inden for det praktiske område. Forløbet i værkstederne har fokus på, at der er konkrete læringsmål for den enkelte borger. For at kunne lave det bedste forløb for borgerne, starter vi forløbet med en 3 parts visitations samtale med borgeren og vores kollegaer. Det sikrer, at borgeren også har indflydelse på sin egen rejse.

De praktiske værksteder i Tilbudsservice har i øjeblikket en årlig kapacitet på ca. 250 pladser. Borgerne deltager i et praktikforberedende forløb i værkstederne, hvor formålet med forløbet er at komme videre ud i en virksomhedspraktik, lønnede timer, uddannelse, eller ordinært arbejde.

Vi har 4 virksomhedskonsulenter tilknyttet Tilbudsservice, som samarbejder med en lang række virksomheder. Vi har fokus på virksomhedsplaceringer, som skaber jobs eller forbedrer de lediges muligheder på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedscenteret tilbyder forløb for borgere i følgende målgrupper: 

 • 6.3. Aktivitetsparate over 30 år
 • 6.4. Uddannelsesparate under 30 år
 • 6.5. Aktivitetsparate under 30 år
 • 6.6. Sygedagpengemodtagere
 • 6.7. Personer i jobafklaringsforløb
 • 6.8. Personer i ressourceforløb
 • 6.9. Personer visiteret til fleksjob med videre.

Dine kompetencer

 • Har erfaring inden for køkken og/eller rengøring
 • Har voksenpædagogiske kompetencer
 • Kan formidle og igangsætte arbejdsopgaver til ledige med forskellige baggrunde
 • Kan organisere, tilrettelægge, lede og fordele de praktiske opgaver, der relaterer sig til erhvervstræningen
 • Har fokus på virksomhedsformidling
 • Er robust og evner at opnå en god relation til borgeren ved at benytte en anerkendende tilgang, som bygger på ligeværdighed og respekt
 • Brænder for at skabe vejen til arbejdsmarkedet i dialog og samarbejde med borgerne
 • Du har en god fysik, og er psykisk robust
 • Du har et godt kendskab til arbejdsmarkedet – også gerne lokalt i og omkring Ballerup Kommune
 • Du kan arbejde selvstændigt i en hverdag, hvor du veksler imellem at være i marken, og lave administrative opgaver
 • Du møder på arbejde med godt humør og et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
 • Du prioriterer et højt niveau af dokumentation og datadisciplin, ligesom du hurtigt sætter dig ind i nye IT-redskaber. Vi arbejder med FASIT, VITAS & CONNECT.

Det får du hos os

 • Ansættelse i en udviklingsorienteret organisation, som er under stadig forandring
 • Samarbejde med udviklingsorienterede og selvstændige kolleger, med et fagligt højt ambitionsniveau og forskellige baggrunde
 • En udfordrende stilling, hvor der er fokus på resultater og effekter
 • En arbejdsplads som sætter arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel på dagsordenen
 • Du kan være med til at præge Det Nye Tilbudsservice
 • En arbejdsplads i fantastiske omgivelser.

Stillingerne er i Center for Arbejdsmarked og refererer til teamlederen for Tilbudsservice, som er en del af afsnittet Virksomheds- og Tilbudsservice. I Tilbudsservice får du 17 dedikerede kolleger.

Hvem er vi
Ballerup Kommune har et godt ry, en sund økonomi og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere og virksomheder.

På arbejdsmarkedsområdet er der opnået flotte resultater ved en data- og effektbaseret tilgang i kombination med, at der findes løsninger, der har fokus på at give størst mulig værdi for både virksomheder og borgere. Vi ønsker at fastholde et fortsat fokus på at levere de gode resultater og samtidig styrke samspillet mellem de sociale og arbejdsmarkedsrettede indsatser for at lykkes bedre med de sammenhængende borgerforløb.

Vi er en del af HRS (Hovedstadens Rekrutterings Service), HJS (Hovedstadens Jobrotations Service), Work in Denmark, EURES (European Employment Service) og Copenhagen Capacity.
 
Afsnittet består af en afsnitsleder, en teamleder, en fagkonsulent, samt ca. 40 medarbejdere, som har vidt forskellig faglig baggrund som virksomhedskonsulenter, psykologer, håndværkere, pædagoger, undervisere og socialrådgivere.

I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Vi møder borgerne i øjenhøjde, og sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, udvikler sig og leverer en professionel service til borgere og virksomheder.

Vision 2029: https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte teamleder Stig Hardt på telefon 2819 4132, eller afsnitsleder Henrik Rosenkilde på telefon 2810 3951. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 1. februar 2023. 

Vi forventer at holde 1. samtaler den 6 december og 2. samtaler den 8 december 2022.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Ballerup Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Ansættelsen vil være betinget af, at referencerne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfrist: 4 december 2022.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Tiltrædelse: 1. februar 2023
Ugentligt timetal: 37 timer
Stillingstype: Fastansættelse
Særlige krav: Straffeattest skal vises
Kontaktperson:
Stig Thomas Hardt
Telefonnummer: 2819 4132
Lokation: Hold-An Vej, 7, 2750, Ballerup
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
Powered by Emply