Tilkaldevikarer/vikariater til helhedstilbuddet Stokholtbuen

Feriesæsonen er ved at være på trapperne, og vi vil derfor gerne invitere nye kolleger med om bord på rejsen, til at kunne blive Danmarks bedste tilbud til målgruppen. Der er mulighed for tjeneste fordelt på hele døgnet.

Stokholtbuen er et helhedstilbud i rivende udvikling, hvor 36 borgere bor og har deres hverdag. På Stokholtbuen er der både bo-enheder og solistenheder, tilpasset den enkelte borgers behov og forudsætninger.
 
Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn med en neuropædagogisk referenceramme med borgeren i centrum. Vi bestræber os på, at have alle relevante faggrupper med om bord, og er deraf altid nysgerrige på ansøgeres kvalifikationer og kompetencer, for deraf at kunne komme hele vejen rundt om den enkelte borger. 

Du vil blive en del af et allerede tværfagligt hus, hvor alle arbejder ud fra vores definerede kerneopgave med fokus på, hvordan vi som ressourcepersoner fagligt og personligt kan bidrage til at understøtte den enkelte borgers liv.

”Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren”

Som tilkaldevikar forestiller vi os, at du er studerende, har taget et sabbatår, eller vil prøve noget helt andet. Erfaring med målgruppen er derfor ikke et krav, da du vil modtage grundig introduktion.

Dog er det et krav, at du besidder et nuanceret menneskesyn og altid formår at være nysgerrig i mødet med det enkelte menneske, og deraf formår at kunne reflektere samt give og modtage feedback på daglig praksis.

Ligeledes forventer vi, at du oplever helhedspleje - herunder personlig pleje - som en naturlig del af dit arbejde. Beboernes miljø er struktureret og forudsigeligt, mens arbejdsopgaverne kalder på, at du er omstillingsparat og fleksibel.

Arbejdet byder på intenst og nærværende samvær med borgere, der har omfattende behov for støtte til at opretholde balance i deres nervesystem. Det betyder bl.a. at man som medarbejder skal være god til at være på forkant af situationer, kunne vende utrygskabende situationer til igen at være trygge. Derudover skal du kunne læse/tolke nonverbale kommunikation og tegn, der til tider kan komme til udtryk ved, at kaste med ting, slag og råb i forbindelse med at borgerens utryghed/angst tager over.

Timetallet er varierende og tjenesterne er primært placeret dag og aften på både hverdage og i weekenden. Nævn det gerne i din ansøgning, hvis du også er interesseret i tjenester om natten.

HVEM BOR PÅ STOKHOLTBUEN
Stokholtbuen er et helhedstilbud for 36 voksne mennesker mellem 26-75 år med autismespektrum forstyrrelser og andre følgehandicap.

VORES FYSISKE RAMMER
Stokholtbuen er opført i år 2000 og hører til Ballerup kommune. Bostedet består af 4 bomiljøer, 6 solistboliger, en administration og en flot sansehave og udeområde. Nævn gerne i din ansøgning, hvis du har præferencer i forhold til at arbejde et af stederne.

LØN OG ANSÆTTELSE
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information kan fås på hjemmesiden: http://stokholtbuen.dk eller ved henvendelse til leder Christine Walentin Skøtt på telefon 4477 6203 i dagtimerne.
Video pædagog 
Video SOSU 
Video Psykomotorisk terapeut 

ANSØGNINGSFRIST 31. JULI 2021
Indkomne ansøgninger vurderes løbende, og der indkaldes derfor løbende til samtaler.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.
 
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ugentligt timetal: 8-37 timer
Stillingskategori: Voksne med særlige behov
Stillingstype: Vikariat
Særlige krav: Straffeattest skal vises
Kontaktperson:
Christine Walentin Skøtt Leder
Telefonnummer: 4477 6203
Lokation: Stokholtbuen, 13, 2730, Herlev
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
Powered by Emply