Handyman med socialpædagogiske kompetencer til Center for Arbejdsmarked

Ballerup Kommune søger dig, der har lyst til en spændende stilling, hvor opgaven bliver at medvirke til videreudvikling af et stærkt Tilbudsservice i samarbejde med dine kolleger. Du bliver således M/K i marken sammen med de ledige borgere.

Stillingen er i Center for Arbejdsmarked og refererer til teamlederen. 

Ballerup Kommune har et godt ry, en sund økonomi og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere og virksomheder.

I Ballerup Kommune har vi vores egne interne tilbud. Formålet med vores interne tilbud er hjælpe ledige borgerne tilbage til arbejdsmarkedet, eller igangsætte uddannelse, så hurtigt som muligt.

Vi har nedenstående interne tilbud i Tilbudsservice

 • Tilbud til dagpengemodtagere, samt jobparate kontanthjælps modtagere
 • Tilbud til ledige borgere under/over 30 år
 • Tilbud til borgere der skal i Nytteindsatsen - herunder Natur, Kultur, Byggeri
 • Tilbud til borgere, der er stressramte
 • Tilbud til borgere, der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet
 • Tilbud til borgere, der skal i fleksjob.

Vi søger en handy man med social pædagogiske kompetencer til en gruppe af borgere, som skal tilbage til arbejdsmarkedet. Du skal kunne - og have lyst til - at arbejde på tværs af de forskellige tilbud.

Det er primært Natur, Kultur, & Byggeri tilbuddet vi søger til, men i Tilbudsservice har alle medarbejdere fokus på det tværfaglige samarbejde.

I Natur, Kultur, Byggeri, har vi blandt andet et snedker værksted, malerværksted, grønne områder og nyttehave, samt en kørsels afd. hvor vi blandt kører på genbrugsstationer. Her samler vi genbrug til glæde for udsatte borgere i Ballerup kommune.

Nyeste skud på stammen er et cykelværksted.

HVAD FORVENTER VI AF VORES KOMMENDE KOLLEGA
Vi forventer du kender jobmarkedet og virksomhedernes behov. Vi søger dig, fordi du drives og begejstres af at flytte mennesker ud af ledighed og ind på et jobmarked i vækst.

Du holder motiverende samtaler med borgerne når du er ude i marken, du får et godt kendskab til de borgere du taler med. Her finder du ud af hvad deres styrker og evt. forhindringer er for at komme tilbage til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse hurtigst muligt.  
I Tilbudsservice får du 17 dedikerede kolleger.

OM DIG

 • Du har en relevant baggrund, gerne med kendskab til ledige borgere
 • Det er en fordel, hvis du har viden og erfaring inden for de relevante fagområder og arbejdsfunktioner -  og det er en fordel, hvis du er en ”gør det selv håndværker type”, da der er mange praktiske opgaver
 • Har du en socialpædagogisk baggrund er det en fordel men ingen betingelse.
 • Du har en god fysik, og trives udenfor i naturen
 • Du har et godt kendskab til arbejdsmarkedet – også gerne lokalt i og omkring Ballerup Kommune
 • Du har gode relationelle og tillidsskabende kompetencer
 • Du er udpræget service – og løsningsorientret i din tilgang, både over for borgere, virksomheder, og kolleger
 • Du kan arbejde selvstændigt i en hverdag, hvor du veksler imellem at være i marken, og lave administrative opgaver.  
 • Du tror på, at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
 • Du er indstillet på, at du bliver målt på dine resultater i en positiv opfølgningskultur
 • Du møder på arbejde med godt humør og et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
 • Du prioriterer et højt niveau af dokumentation og datadisciplin, ligesom du hurtigt sætter dig ind i nye IT-redskaber. Vi arbejder med FASIT, VITAS og SBSYS
 • Du har kørekort og straffeattest skal vises.
OM OS
Vi har i efteråret lagt sidste hånd på en ny overordnet beskæftigelsesstrategi, som bl.a. har stor fokus på virksomhedsindsatsen. Som supplement hertil, er vi netop begyndt at implementere en ny strategi for Virksomheds- og tilbudsservice.

På arbejdsmarkedsområdet er der opnået flotte resultater ved en data- og effektbaseret tilgang i kombination med, at der findes løsninger, der har fokus på at give størst mulig værdi for både virksomheder og borgere. Vi ønsker at fastholde et fortsat fokus på at levere de gode resultater og samtidig styrke samspillet mellem de sociale og arbejdsmarkedsrettede indsatser for at lykkes bedre med de sammenhængende borgerforløb.

Vi er en del af HRS (Hovedstadens Rekrutterings Service), HJS (Hovedstadens Jobrotations Service), Work in Denmark, EURES (European Employment Service) og Copenhagen Capacity.
 
Afsnittet består af en afsnitsleder, en teamleder, en fagkonsulent, samt ca. 40 medarbejdere, som har vidt forskellig faglig baggrund som virksomhedskonsulenter, psykologer, håndværkere, pædagoger, undervisere og socialrådgivere.

LØN OG ANSÆTTELSE
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst og efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Ballerup Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Ansættelsen vil være betinget af, at referencerne er tilfredsstillende.

Forventet tiltrædelse 1. december 2021.

YDERLIGERE INFORMATION
Har du uddybende spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Stig Hardt på mail stih@balk.dk eller telefon 2819 4132.

ANSØGNINGSFRIST 3. OKTOBER 2021
Første samtalerunde afvikler vi onsdag d. 13 oktober 09.00-15.00.
Anden samtalerunde afvikler vi fredag d. 15 oktober 09.00-13.00.

Vision 2029: https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Tiltrædelse: 1. december 2021
Ugentligt timetal: 37 timer
Stillingskategori: Administration & Sagsbehandling
Stillingstype: Fastansættelse
Kontaktperson:
Stig Thomas Hardt
Lokation: Hold-An Vej, 7, 2750, Ballerup
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
Powered by Emply