Erfaren byplanlægger til Center for By og Miljø

Vi søger en erfaren byplanlægger med indsigt og erfaring inden for miljøvurderingsområdet.

Der er fart på byudviklingen i Ballerup Kommune. Gennem de seneste år er vi rykket tæt på investorer og udviklere og har stor succes med at udvikle den gode by sammen med dem. Helt konkret har kommunen etableret et arealudviklings-selskab sammen med Pension Danmark, med henblik på at udvikle en helt ny bydel (Kildedal) med optil 2000 boliger og 10.000 arbejdspladser. Også andre områder, som Jonstruplejren, Baltorpplænen og Telegrafvejskvarteret er under omdannelse og vi forventer snarligt at igangsætte arbejdet med en ny helhedsplanlægning for to af vores vigtigste erhvervsområder.

Opgaverne er mange og spændende, men vi mangler dig i vores team af skarpe byplanlæggere.

Med store omdannelser af eksisterende samt nye bolig- og erhvervsområder, er det lige så vigtigt, at vi er gode til, at klarlægge de miljøkonsekvenser, som følger med udviklingen. Det er derfor vigtigt for os at du også har gode kompetencer og erfaring med miljøvurderinger.

 

DIN PROFIL

·         Har 5+ års erfaring med byplanarbejde, gerne fra tidligere kommunal ansættelse

·         Har uddannelse inden for fysisk planlægning – fx som arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør, landinspektør, geograf eller anden relevant uddannelse

·         Stor erfaring med miljøvurdering af planer og programmer, herunder teknisk forståelse for regnvandshåndtering, støj, spildevand og trafik.

·         GIS-kompetencer. Primært i platformen Q-GIS, samt erfaring med upload af planer til Plandata.dk

·         Har kendskab til relevant lovgivning og offentlig forvaltning.

·         Har overblik og forståelse for projektledelse og processer, også i en politisk organisation

·         Er kreativ, løsningsorienteret og resultatskabende

·         Er åben og har gode sociale kompetencer

·         Er engageret og ønsker at involvere dig

·         Tænker i helheder og er fleksibel

·         Tænker kommunikation ind som en del af den tværgående og borgerrettede opgaveløsning.

 

DINE ARBEJDSFELTER

Planlægning af byudvikling og by omdannelse med tilhørende interessentinddragelse, bygherrekontakt, projektvurderinger, mm.

Udarbejdelse af lokalplaner og deltagelse i kommuneplanlægningen.

Centrets ”ekspert” i Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering.

Løbende sparring med kollegaer om byggesager, arealanvendelse, diverse borgerhenvendelser og enkelt sager.

Deltagelse i tværfaglige samarbejder med resten af organisationen.

 

OM OS

I center for By og Miljø (C-BM), er vi 70 medarbejdere med mange forskellige kerneopgaver og kompetencer. Opgaverne spænder fra byudvikling over myndighedsopgaver inden for veje, natur miljø, klima, byggeri til anlægs- og driftsopgaver.

I centret er vi organiseret i teams, hvor du vil blive en del af Team Plan sammen med 4 byplanlæggere og 3 trafikplanlæggere.

Nærvær, holdånd, grin og faglighed er kerneværdier i både teamet og centret og vi glæder os til at få dig med ombord.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere information om stillingen kan fås ved at kontakte planchef René Paul Friis Hansen på telefon 2168 7296. (er dog fraværende pga. ferie, fra den 19.-28. juli 2022)

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede part.

Stillingen er fuld tid, 37 timer. Placering, Ballerup Rådhus, Park Skolen.

ANSØGNINGFRIST 10. AUGUST 2022

Der afholdes samtaler mandag den 15. august 2022. Evt. 2. samtale vil foregå fredag den 19. august 2022.

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Tiltrædelse: 1.10.2022
Ugentligt timetal: 37
Stillingstype: Fastansættelse
Særlige krav: Straffeattest skal vises
Kontaktperson:
René Paul Friis Hansen
Telefonnummer: 21687296
Lokation: Ballerup Kommune / Hold-An Vej, 7, 2750, Ballerup
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
Powered by Emply