Jobformidler til Center for Arbejdsmarked, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tror du også på, at der er plads til flere på arbejdsmarkedet? Så er det måske dig vil leder efter.

Vi er i gang med at udvikle jobformidlerrollen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med det formål at sikre, at endnu flere borgere får en plads på arbejdsmarkedet. Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, ønsker og interesser sammenholdt med mulighederne på det lokale arbejdsmarked.

Vi arbejder med sammenhængende borgerforløb, som sikrer én fælles plan for borgeren, på tværs af kommunens forvaltninger.

Som jobformidler arbejder du både med myndighedsopgaven og er den, der har den tætte kontakt til borger og virksomhed. Du er ansvarlig for din egen sagsstamme, men samarbejder tæt med både virksomhedskonsulenter og mentorer om at få borgerne integreret på arbejdsmarkedet. Du afholder hyppige samtaler med borgerne og øvrige samarbejdspartnere - og følger op på de virksomhedsrettede forløb ude i virksomhederne.  

Du ansættes til at indgå i et team, hvor formålet er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen opnår ansættelse og får udviklet deres arbejdsevne.

Vi forventer, at du kan levere en håndholdt indsats, hvor du bliver borgerens primære kontaktperson. Det betyder, at du både fokuserer på borgerens ressourcer og understøtter, at borgerens jobmål realiseres i et jobmatch med en virksomhed.

SOM JOBFORMIDLER VIL DINE OPGAVER VÆRE
 • At udarbejde CV for at sætte fokus på borgerens ressourcer og indkredse realistiske samt relevante jobmål
 • At hjælpe borgeren i jobsøgningen samt motivere borgeren til at tage ejerskab i processen
 • At sikre det rette jobmatch til dine borgere og følge op på forløbet for at sikre løbende progression og fastholdelse
 • At holde hyppige og jobrettede samtaler med borgerne
 • At følge op og lave beskrivelser af dine borgere, der er ansat i småjob, løntilskud og virksomhedspraktikker
 • At arbejde koordinerende og tværfagligt med de med borgere, der har komplekse udfordringer, hvor du har blik for borgerens beskæftigelsesmæssige, helbredsmæssige og sociale situation – og for at inddrage relevante samarbejdspartnere (fx misbrugscenter, socialområdet m.fl.)
 • At udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del
 • At støtte til at mestre eventuelle barrierer, som borgeren selv oplever, står i vejen for job (fx tale med borgeren om hjælp til transport, økonomisk rådgivning mv,)
OM DIG
 • Du er af den overbevisning, at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet, og du har erfaring med at få borgere i en udsat position, ind på arbejdsmarkedet
 • Du har en uddannelsesbaggrund inden for det socialfaglige område, fx socialrådgiver eller socialformidler eller har relevant erfaring inden for beskæftigelsesområdet
 • Du har kendskab til arbejdsmarkedet og beskæftigelseslovgivningen
 • Du formår at se sammenhænge og italesætte borgerens ressourcer og virksomhedens behov
 • Du har evnen til at organisere, strukturere og planlægge opgaverne systematisk
 • Du er indstillet på, en tæt og udviklende opfølgningskultur
 • Du prioriterer et højt niveau af dokumentation og datadisciplin
 • Du er udpræget service– og løsningsorientret i din tilgang - både over for virksomheder, borgere og kolleger
 • Du har gode relationelle og tillidsskabende kompetencer
 • Du arbejder i høj grad tværfagligt og tværsektorielt
 • Du møder på arbejde med godt humør og et positivt, helhedsorienteret menneskesyn
 • Du har erfaring med at anvende fagsystemerne på beskæftigelsesområdet. Vi arbejder med FASIT, VITAS og SBSYS
 • Du har kørekort.
HVEM ER VI
Vi er en afdeling med høj faglighed og service, og vi trives med en travl hverdag. Vi lægger vægt på at sikre et arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os fagligt og personligt i samspil med hinanden. Teamet består af 11 jobformidlere og 3 virksomhedskonsulent, som i hverdagen arbejder tæt sammen omkring vores fælles mål. Vi arbejder i storrumskontor med aktivitetsbaseret indretning og clean desk princip.

Vi er forankret i Helhedssporet, som ud over ressourceforløbsteamet, også omfatter målgrupperne ressourceforløb samt fleksjob og ledighedsydelse. Afsnittet er tilknyttet en afsnitsleder og en teamleder.
 
LØN OG ANSÆTTELSE
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Ballerup Kommune, vil der altid blive taget reference herfra.
Ansættelsen vil være betinget af, at referencerne er tilfredsstillende.

Forventet tiltrædelse: 1. marts 2022. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen.
 
YDERLIGERE INFORMATION
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til teamleder Kristina Vorgod på telefon 5125 0715.

LÆS MERE
Vision 2029
Beskæftigelsesstrategi
Bilag 1 til beskæftigelsesstrategi - fokusområder 
Bilag 2 til beskæftigelsesstrategi - indikatorer 
https://flereskalmed.star.dk/

ANSØGNINGSFRIST 25. JANUAR 2022
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 27. januar og fredag den 28. januar 2022.


Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.


I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Vi møder borgerne i øjenhøjde, og sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, udvikler sig og leverer en professionel service til borgere og virksomheder.
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Tiltrædelse: 1. marts 2022
Ugentligt timetal: 37 timer
Stillingstype: Fastansættelse
Overenskomst: Socialrådgivere - socialformidlere, KL
Kontaktperson:
Kristina Vorgod
Lokation: Hold-An Vej, 7, 2750, Ballerup
Telefonnummer: 5125 0715
BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
Powered by Emply